Przewiń do treści
logo it girls

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kto jest Administratorem Twoich danych?Fundacją IT GIRLS z siedzibą w Warszawie, ul. Kalinowej Łąki 45, 01-934 Warszaw, nr KRS 0000921737, REGON 389987795
Jak możesz się ze mną skontaktować?Poprzez adres email: e-mail: kontakt@itgirls.org.pl
Jakie dane osobowe są przetwarzane?Przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do realizacji zawartych umów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
W jakich celach przetwarzam Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej?wykonania usługi lub zawartej umowy – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi —art. 6 ust. 1 lit. b RODO;wykonania ciążących obowiązków prawnych, takich jak obowiązki podatkowe, wystawianie i przechowywanie faktur  – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO;ustalenia, obrony i dochodzenia naszych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona moich praw;marketingu bezpośredniego usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie zgody  – Art. 17 Prawa Telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Skąd pozyskiwane są Twoje dane?Dane podane przez Ciebie i uzyskane z przekazanych nam dokumentów.
Czy musisz podać swoje dane?Twoje dane są niezbędne do zawarcia umowy między nami a Tobą. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne, lecz ich niepodanie utrudni kontakt i realizację umowy.
Komu przekazywane są Twoje dane?W celu wysokiej jakości świadczonych usług i jak najlepszej organizacji Twoje dane mogą być przekazywane: dostawcom usług zaopatrujących Fundację (m.in. dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),dostawcom usług wspierających Fundację w obszarze marketingowym (agencje reklamowe2., firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail);dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Fundację w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
Jak długo przechowywane są Twoje dane?dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;5 lat od zakończenia umowy;do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego;do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.   Po upływie w/w okresów dane osobowe ulegają usunięciu.
Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy? (EOG)Twoje dane nie są przekazywane poza EOG.
Czy Twoje dane są profilowane?Twoje dane nie są profilowane.
Jakie masz prawa?Masz prawo do: dostępu do treści swoich danych prawo ich sprostowaniausunięcia danychograniczenia przetwarzania danychprawo do przenoszenia danychprawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danychprawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.   Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.   Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzam na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa).  
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowychMasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO